fbpx

Saulės elektrinė: vienfazė ar trifazė?

Įtampos keitiklis (arba inverteris) yra vienas pagrindinių saulės elektrinės efektyvumą lemiančių įrenginių. Svarbu ne tik kas yra inverterio gamintojas, bet ir kokia jo suteikiamos garantijos trukmė, nes inverterio kaina sudaro 10-20 % visos saulės elektrinės įrangos kainos.

Tačiau ne mažiau svarbus yra inverterio prijungimo prie skirstomojo tinklo būdas – trifazis ar vienfazis. Trifaziai inverteriai dažniausiai būna nuo 3 kW galios ir daugiau, o vienfaziai – iki 8 kW. Taigi kokį inverterį pasirinkti, pvz., 6 kW galios elektrinei? Manoma, kad jei namuose įvadas trifazis, tuomet trifazis inverteris ir yra tikslingiausias pasirinkimas. Deja, tačiau mes sakome: NE!

Manoma, kad jei namuose įvadas trifazis, tuomet trifazis inverteris ir yra tikslingiausias pasirinkimas. Deja, tačiau mes sakome: NE!

Pradėkime nuo nesudėtingos užduoties.

 

Užduotis Nr. 1

Įrengta saulės elektrinė dienos metu veikia visu 6 kW pajėgumu. Buityje elektros energiją 3 kW galios pajėgumu naudoja oras-vanduo šilumos siurblys, 2 kW – orkaitė, 1 kW – skalbimo mašina. Elektros energijos gamyba ir vartojimas aprašytomis sąlygomis vyksta tuo pačiu metu ir tai trunka 60 minučių.

Klausimas: kokiomis reikšmėmis po 60 min. pasikeis gamybos ir vartojimo skalės ESO (AB “Elektros skirstymo operatorius”) skaitiklyje?

Norėtųsi sakyti, kad tiek „patiekta“ į tinklą, tiek „suvartota iš tinklo” skalėse bus 0 kWh reikšmės (arba kitaip tariant – skaitiklis nesisuko), nes 6 kWh energijos gamybą momentiškai padengė lygiavertis 6 kWh (3 kWh + 2 kWh + 1 kWh) vartojimas buityje ir skirstomuoju tinklu nebuvo naudojamasi. Ir taip norėtųsi sakyti net nesigilinant, ar įvadas namuose, inverteris ir oras-vanduo šilumos siurblys yra vienfaziai ar trifaziai.

1 lentelė. Elektros energijos apskaita vienfaziame įvade
Laiko intervalasEnergijos tekėjimo kryptisSkaitiklio registruojami duomenys, kWh
Fazė PESO skaitiklis
iš tinkloį tinklą
60 min6 +(-6)
0

0

0
Gaminančio vartotojo išlaidos už pasaugotą elektros energiją:0 cnt

 

Tačiau 0 kWh variantas abiejose ESO skaitiklio skalėse yra įmanomas tik tuomet, kai įvadas buityje yra vienfazis, ir, savaime suprantama, visi kiti išvardinti įrenginiai yra vienfaziai. Toks pagamintos ir suvartotos elektros energijos būdas galioja tik vienfaziuose įvaduose, kuriuose ESO įrengusi vienfazius skaitiklius. Tačiau vienfazis įvadas tarp gaminančių vartotojų, kurie yra įsirengę saulės elektrines, yra tikra retenybė.

Toks pagamintos ir suvartotos elektros energijos būdas galioja tik vienfaziuose įvaduose, kuriuose ESO įrengusi vienfazius skaitiklius.

O kokiu būdu elektra yra apskaitoma trifaziuose įvaduose? Pirmiausia turime patikslinti anksčiau aprašytą užduotį.

 

Užduotis Nr.2

Gaminantis vartotojas naudoja trifazį įvadą. Įrengta saulės elektrinė veikia visu 6 kW pajėgumu, elektrą tiekdama per trifazį inverterį. 3 kW galia veikiantis oras-vanduo šilumos siurblys ir 2 kW orkaitė yra vienfaziai ir prijungti prie L1 fazės, o 1 kW vienfazė skalbimo mašina – prie L2 fazės.

Klausimas: kokiomis reikšmėmis po 60 min. pasikeis gamybos ir vartojimo skalės ESO skaitiklyje?

Šioje situacijoje viskas yra sudėtingiau, todėl visus duomenis suvedame į 2 lentelę ir gauname atsakymus.

2 lentelė. Elektros energijos apskaita trifaziame įvade
Laiko intervalasEnergijos tekėjimo kryptisSkaitiklio registruojami duomenys, kWh
L1L2L3Algebrinis metodas (ESO)Vektorinis metodas
(netaikomas Lietuvoje)
iš tinkloį tinkląiš tinkloį tinklą
60 min2 +(-5)
-3
2+(-1)
1
2+0
2

-3

3

0

0
Gaminančio vartotojo išlaidos už pasaugotą elektros energiją:(3 kWh x 4,26 cnt/kWh)
12,78 cnt

0 cnt

 

Matome, kad trifazėje sistemoje, ESO skaitiklio duomenimis, 3 kWh buvo patiektos į tinklą ir už pasaugojimą apmokestintos 4,26 EUR/kWh tarifu. “Taip nesąžininga!” – sušuksite. Sutinkame, tačiau būtent taip gaminamą ir vartojamą elektros energiją skaičiuoja ESO skaitiklis, kurio parodymais reguliuojami jūsų ir ESO piniginiai santykiai.

“Taip nesąžininga!” – sušuksite. Sutinkame, tačiau būtent taip gaminamą ir vartojamą elektros energiją skaičiuoja ESO skaitiklis, kurio parodymais reguliuojami jūsų ir ESO piniginiai santykiai.

Toks elektros energijos apskaitos būdas yra paremtas ESO skaitiklyje įdiegtu algebriniu trijų fazių sumavimo algoritmu. Taip, tai panašu į skaitiklį, kuris turi dar tris paslėptus skaitiklius, skaičiuojančius papildomą energiją, “sukuriančią” pajamas tinklo operatoriui ESO. Taip, tai atrodo labai ciniškai, ypač kai ESO tokius skaitiklius vadina “išmaniais”. Viena vertus, gaminantis vartotojas bando prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimo siekdamas efektyviai vartoti elektros energiją šviesiu paros metu, tačiau, kita vertus, yra baudžiamas ESO išmaniu „trys viename“ skaitikliu.

Kitose Europos valstybėse, pvz., Danijoje, Švedijoje, Slovėnijoje, Olandijoje, skaitikliai suprogramuoti vektoriniu fazių sumavimo būdu, paremtu tik vieno (o ne trijų paslėptų) skaitiklio rodmenimis. Kai smarkiai išaugo gaminančių vartotojų skaičius, nuo 2018 metų prie „vektorinius“ skaitiklius naudojančių valstybių prisidėjo ir Lenkija.

Viena vertus, gaminantis vartotojas bando prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimų siekdamas efektyviai vartoti elektros energiją šviesiu paros metu, tačiau, kita vertus, yra baudžiamas ESO „trys viename“ skaitikliu.

Lietuvos saulės energetikos asociacija kartu su kitomis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą skatinančiomis organizacijomis siekia pakeisti elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo sąlygas, kuriomis ESO būtų įpareigota į esamų gaminančių vartotojų trifazius skaitiklius įdiegti aparatinę programinę įrangą (ang. firmware), vektoriniu būdu sumuojančią trijų fazių elektros energiją. Tai galiotų ir būsimiems gaminantiems vartotojams. Tačiau sunku apibrėžti terminą, kada šie pakeitimai būtų įtvirtinti ir kada jie įsigaliotų.

 

Išvados

Nepaisant turimo trifazio įvado, vertėtų rinktis vienos fazės inverterį.

Patartina visus pagrindinius elektros energiją naudojančius įrenginius sujungti į tą pačią fazę, kurioje prijungtas ir inverteris (suvestinė 3 lentelėje).

3 lentelė. Elektros energijos apskaita trifaziame įvade (atsižvelgus į rekomendacijas)

Laiko intervalasEnergijos tekėjimo kryptisSkaitiklio registruojami duomenys, kWh
L1L2L3Algebrinis metodas (ESO)Vektorinis metodas
(netaikomas Lietuvoje)
iš tinkloį tinkląiš tinkloį tinklą
60 min6 +(-6)
0
0+0
0
0+0
0

0

0

0

0
Gaminančio vartotojo išlaidos už pasaugotą elektros energiją:0 cnt0 cnt

 

Tokiu būdu apčiuopiamai sumažinsite skirstomajame tinkle pasaugotos elektros energijos kiekį (3 lentelė) ir pasieksite aukštesnį saulės elektrinės efektyvumą, o kartu ir greitesnį investicijos atsipirkimą.

About The Author

Mantas

T-ENERGY

KONTAKTAI

Turite klausimų? O gal pasiūlymų? Kažkas neveikia? Tuomet prašome susisiekti.

T-Energy visoje Lietuvoje

solar@t-energy.lt

T-Energy Vilnius

Gedimino pr. 20, 01103 Vilnius

WORKLAND

+370 687 08571

T-Energy Kaunas

Karaliaus Mindaugo pr. 37, 44307

ARKA

+370 641 08960